Over ons

Doornewaard Loonbedrijf en Grondverzet is op gericht door Wim Doornewaard en houdt zich sinds 1969 bezig met werkzaamheden bij veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Deze werkzaamheden zijn begonnen met grasmaaien, inkuilen, mais hakselen, mest uitrijden en mesttransport. Begin jaren '80 kwam ook het grondverzetwerk in opmars. In 1999 is het bedrijf samen met 5 medewerkers overgenomen door Johan Doornewaard. Door een overname in 2014 en 2017 zijn onze activiteiten verbreed en is tevens het machinepark uitgebreid.

Momenteel zijn de loonwerkzaamheden en het grondverzetwerk nog steeds belangrijkste activiteiten binnen ons bedrijf. Naast Johan Doornewaard zijn er 14 medewerkers in dienst waarvan 1 administratief medewerkster.

Visie

Landbouwgrond is een forse investering voor landbouwbedrijven. Wij vinden het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan en willen structuurschade zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom investeren wij in goede banden en rusten wij onze machines steeds vaker uit met banden luchtdrukwissel systeem. Hierdoor blijft uw grond zo goed mogelijk in conditie en behaalt u een hogere opbrengst of bespaart u op grondbewerkingskosten. Kortom u heeft een hoger rendement.

Nu en in de toekomst zullen er nieuwe technieken komen; GPS (robot)gestuurde machines, opbrengstmeting en precisie bemesting komen steeds meer in beeld.

Daarnaast zullen gewassen veiliger worden geteeld en verwachten wij dat er in de toekomst meer biologische middelen zullen worden ingezet voor de bestrijding en van ziekten en plagen. In stallen van veehouders zal er meer met data worden gewerkt.

In de infra en het grondwerk zal er komende jaren veel meer automatisch worden uitgevoerd door machines. De machinist zal meer een controlerende functie krijgen. Echter zullen er ook nog veel werkzaamheden op de traditionele wijze worden uitgevoerd.