Bemesten

Drijfmest

Drijfmest rijden wij met onze Kaweco Twin Shift tank uit.

Deze Kaweco tank uitgerust met 4 banden van 205 cm hoog en 65 cm breed, en voorzien van schuif as. Door de schuif as rijden de banden van de tank niet door het trekker spoor. Hierdoor ontstaat er minder her-groei en structuur schade. De combinatie met een luchtdruk wisselsysteem op de banden van de tank en de trekker en het gewichtsoverdracht systeem zorgt voor een perfecte combinatie met een bodemdruk van 0,8 kg per cm2 of minder.

Het computergestuurde mestafgiftesysteem zorgt samen met de verdringerpomp voor de gewenste hoeveelheid mest per hectare.

Ook kunnen wij mest leveren indien u dit wilt aanvoeren.

Stalmest en Compost

Stalmest, (vaste mest) compost, en andere steek-vaste producten strooien wij met onze breed-strooiers. Wij beschikken over twee 16 tons tandem breed-strooiers voorzien van brede lagedruk banden. Daarnaast is er één strooier met weeg inrichting uitgevoerd, omdat beide strooiers de dezelfde inhoud hebben is de nauwkeurigheid hierdoor groot.

Ook beschikken wij over een kleine lichtgewicht enkel-as strooier op diverse bandenmaten voor het strooien tussen de rijen.

Mest mixen en verpompen

Tevens kunnen wij uw kelder mixen of mest verpompen met een BSA pomptankwagen voorzien van diverse koppelingen en slangen.

Naast mest kunnen wij natuurlijk ook (vuil)water of andere niet agressieve vloeistoffen verpompen.

Vloeibare kunstmest

Vloeibare kunstmest kunnen wij zeer nauwkeurig toedienen met een getrokken John Deere GPS aangestuurde 30 mtr. 4000liter veldspuit voorzien van speciale kunstmest doppen. Daarnaast hebben wij nog een getrokken Douven 21 mtr. 2500 liter veldspuit. Door de speciale doppen wordt de kunstmest in straaltjes gelijkmatig over het land verdeeld, het computergestuurde doseersysteem zorgt voor een exacte afgifte per hectare. Het bemesten op deze wijze is nauwkeuriger dan een kunstmeststrooier.

Kalk

Ook kalk toediening kunnen wij voor u verzorgen.                                                                                                                                                              Vloeibare of vaste kalkmeststof, toediening met tank of met strooier beide kalkmeststoffen zijn zeer fijn voor een snelle opname in de teeltlaag.

Voordelen vloeibare kunstmest

  1. De vloeibare mest bind met de gronddeeltjes en spoelt niet uit, het komt gecontroleerd vrij.
  2. De vloeibare mest is met droog weer ook beschikbaar. (korrel moet eerst oplossen)
  3. De vloeibare meststof wordt zeer exact toegediend ook langs perceelranden.
  4. Van vervluchtiging is geen sprake.
  5. Geen investering in een dure kunstmeststrooier.